План роботи МО

2014-2015 н.р.


І засідання (28.08.2014 р.)

1.     Діагностика професійної, методичної підготовки, професійних потреб учителів.
2.   Вивчення нормативно-правової бази, методичних рекомендацій що до викладання математики у 2014-2015 навчальному році.

·              Методичними рекомендаціями щодо організації навчально-виховного процесу у загальноосвітніх навчальних закладах і вивчення базових дисциплін в основній школі. Лист Міністерства № 1/9-343 від 01.07.2014.
3.     Аналіз роботи РМО вчителів математики у 2013-2014 н.р.

ІІ засідання (30. 10.2014 р.)

1.   Організація та проведення Міжнародного математичного конкурсу «Кенгуру» у 2014-2015 н.р. (Бондар Ю. В., координатор)

2.   Методичні рекомендації що до викладання математики та записів у класних журналах на предметній сторінці (головний спеціаліст відділу освіти Полевіченко І. О. )

3.   Інформаційно-освітня мережа «Мої знання» ( Титаренко Л.Б., методист РМК)
4.   Підвищення рівня знань учнів шляхом активного впровадження проектних  технологій на уроках математики. (Ломакіна А.І.)
5.   Обговорення плану роботи РМО на 2014-2015 н.р. (Ломакіна А.І.)
6.   Різне.

ІІІ засідання (Січень)
1.   Застосування інтерактивних технологій на уроках математики (Тарасенко Н. А.)
2.   Створення міні проектів на уроках математики (Рабешко Т. С.)
3.   Практичний семінар «Створення презентацій і використання їх на уроках математики»
4.   Міжпредметні звязки на уроках математики і фізики ( Слободчукова Г. М.)
5.   Обмін досвідом після курсової перепідготовки (Шалатова А.В., Дмітрієва І.Г., Богуславська Н.Г.)
6.   Різне.

ІV засідання (Березень)
1.   Формування та розвиток креслярських навичок на уроках математики у загальноосвітніх навчальних закладах. (Кіндій Р.А.)
2.   Оформлення робіт з ДПА у 9 та 11 класі ( Дмітрієва І.Г., Богуславська Н.Г.)
3.   Організація позакласної роботи з математики (Столярова Н.В.)
4.   Різне.

V засідання (квітень)

1.            Затвердження додатків.